آزادی

خواستار آزادی باشی فقط کافیه ذهنت رو آزاد کنی….
آزادی رو نمی خواد محدود کنی به سیاست و حجاب و …
آزادی را همه جا طلب کنید همه جا ….
وقتی محدود میکنید آزادی رو این دیکه آزادی نیست اگر آزادی همه جا آزاد باش
پیگیر حقیقت باش تا همیشه آزاد باشی.
باید از الان شروع کرد .
ذهن که آزاد باشه همیشه ازادی حتی اگر تو کشوری باشی که آزادی معنا نداره ولی میتونی آزاد باشی.
حتی اکه توی جامعه ای باشی که دیکتاتوری مثل انگلی همه جای اون هست
از خونه و اداره و ….
ذهن را که مملو از آزادی کنی همه چی آزاد میشه …..

به همنشینی رندان سری فرود آور

که گنج‌هاست در این بی‌سری و سامانی    {حافظ}

زندگی زیباست ؟

سلام

اصلا زندگی یعنی چی؟
زیبایی چیه ؟
هر دو جزو تعاریف نسبی هستند؟
هر جا جامعه بشریت به اسم بزرگ میشه انسانیت در اون جامعه کوچک تر میشه و نباید توقع زندگی زیبایی داشت…
به این معتقدم که زندگی رو خودمون میسازیم ولی گاهی اوقات چیزایی می بینم که از انسان بودن خودم خسته میشم
میگم چرا یه چیز دیگه نیستم ؟
اینقدر خسته ان که دوست دارم سنگی بشم در پهنای بیابان سالها باشم و باشم و باشم …..
شرف داره تا انسانی باشم بدون انسانیت……
حس میکنم دارم انسانیتم (یگانه اصل زندگیم ) داره از دست میره و کاری نمیتونم کنم
سعدی گفت : من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود(راست میگفت شیخ)
چرا انسان باشم ولی انسانیت رو نبینم؟
هر گوشه …
هر لحظه ….
هر لحظه …..
انسانیت می میره و زندگی زشت تر میشه
من هم زشت تر از زشت…..