شیراز

ای باد بهار عنبرین بوی

در پای لطافت تو میرم

چون می‌گذری به خاک شیراز

گو من به فلان زمین اسیرم

سعدی

دوری از شهری که خیلی دوسش داری واقعا سخته