سرنوشت من

از ادم تا انسان شدن

من در افق ایستاده بودم

بر بلند ترین قله هستی

در جایی امن در رویاهایم

زمین در زیر پاهایم

 

تنها یک احساس غریب

یک حادثه یا یک فریب شاید

سر نوشت مرا اینچنین رقم زد

سرنوشتم با تو و کنارتوست که رقم خورد و من می بالم به این سرنوشت چرا که تو را دوست می دارم

برای تو که همه ی عشقمی

آن هنگام که سکوت تمامی وجودم رادرآغوش می کشد

رویای باتوبودن مرهم تمامی دلتنگی هایم می شود

وآن لحظه سبکبال ازآرامش با تو بودن

همچون کسی که می جاودانگی را نوشیده است

دیوانه وارتا آسمان ها برایت به رقص می آیم

وآنجاست که تمامی وجودت راباوجودم ترکیب می کنم

وبوسه هایت سرود زندگی را برمن روانه می کند

آی

وای

فریادی برمی آورم

تاپهنای آآسمان ها راازگرمای این عشق به آتش کشم

تا همه را در برابراین عشق به سجده افکنم

سلام عزیز دلم اومدم یک باردیگه یگم خیلی دوست دارم و تولدت پیشاپیش

مبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارک روزی کنار هم با هم این روزارو جشن میگیریم

ماه من  غصه نخور زندگی جذر و مد داره            دنیا مون یه عالمه آدم خوب و بد داره

   ماه من  غصه نخور گریه پناه آدماست                 تر و تازه موندن گل مال اشک شبنماست

       ماه من  غصه نخور خیلی ها تنهان مثل تو          خیلی ها با زخمای زندگی آشنان مثل تو       

  ماه من  غصه نخور زندگی خوب داره و زشت      خدا رو چه دیدی شاید فردامون بشه بهشت

   ماه من  دنیا رو بسپار  به خدا                             هردومون دعا کنیم تو هم جدا

سلام جابرم این روزها داریم با همون چیزایی مبارزه می کنیم که برای چندسال پیش درنظرداشتیم حالا شده الان اونم وقتی که تو شدی سرباز وظیفه

وااااااااااااااااااای دلتنگی سخته مقاومت برای عشقت اگه بگی سخته نامردیه شیرینه اما …

میدونم این روزها تموم میشه مبارزه من و بابا تموم میشه اما رد مبارزش تویی که بای نشون بدی حرف نبود حرفات مرد عملی نشون بده

مریم برا ی کی داره دفاع میکنه برای تو که عشقمی همیشه کنارم باش که کنارتم