گم شده ….

حس گم کردن ، دنبال چیزی بودن خیلی سخته….
وقتی اون چیز خودت باشی…..

2 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

 1. دوست عزیزم اگربه این جا رسیده باشی مطمئن باش خدا راه اصلی را به تو نشان خواهد داد مطمئن باش. چون از منظر عرفان :

  بیرون ز تو نیست هر آنچه در عا لم هست
  از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

  اگر از بعد زمان و مکان فراتر بروی به جایی میرسی که در او محو میشوی و آن زمان است که به هر چیز وهر کس که نگاه میکنی او را میبینی و همه چیز برایت ارزش خاصی پیدا میکند که تو با عشق به تک تک ذرات هستی احترام میگذاری و آن زمان میرسه که دیگر هیچ چیز برایت تکراری نیست و با دیدن هر ذره ایده ای جدید میگیری خلاقیت و نو شدن را لمس میکنی هر لحظه برایت بهشت نقدی میشود که تو بدون خواستن هر گونه پاداشی از خدایت بهترین کار ها را انجام میدهی. میبینی که دشمنت هم قسمتی از وجود توست و ناخودآگاه به دشمنت هم عشق میورزی .

  به دنیای عرفان بیا جوابت را پیدا میکنی من هم روزی دغدغه هایم همین بود با این تفاوت که من به وجود خدا اعتقادی نداشتم اما وقتی عشق حقیقی را پیدا کردم به جایی رسیدم که فقط میتوانم بگویم او…. اصلا تعریفی هم نمیتوانم بکنم فقط میتوانم بگویم او پاسخ تمام سوال هایت است به دنبالش برو که در یک لحظه چنان تحولی در تو بوجود خواهد آورد که خودت هم باور نکنی…
  با آرزوی توفیق الهی برای همه مان

پاسخ دهید