آزادی

خواستار آزادی باشی فقط کافیه ذهنت رو آزاد کنی….
آزادی رو نمی خواد محدود کنی به سیاست و حجاب و …
آزادی را همه جا طلب کنید همه جا ….
وقتی محدود میکنید آزادی رو این دیکه آزادی نیست اگر آزادی همه جا آزاد باش
پیگیر حقیقت باش تا همیشه آزاد باشی.
باید از الان شروع کرد .
ذهن که آزاد باشه همیشه ازادی حتی اگر تو کشوری باشی که آزادی معنا نداره ولی میتونی آزاد باشی.
حتی اکه توی جامعه ای باشی که دیکتاتوری مثل انگلی همه جای اون هست
از خونه و اداره و ….
ذهن را که مملو از آزادی کنی همه چی آزاد میشه …..

به همنشینی رندان سری فرود آور

که گنج‌هاست در این بی‌سری و سامانی    {حافظ}

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

پاسخ دهید