زندگی زیباست ؟

سلام

اصلا زندگی یعنی چی؟
زیبایی چیه ؟
هر دو جزو تعاریف نسبی هستند؟
هر جا جامعه بشریت به اسم بزرگ میشه انسانیت در اون جامعه کوچک تر میشه و نباید توقع زندگی زیبایی داشت…
به این معتقدم که زندگی رو خودمون میسازیم ولی گاهی اوقات چیزایی می بینم که از انسان بودن خودم خسته میشم
میگم چرا یه چیز دیگه نیستم ؟
اینقدر خسته ان که دوست دارم سنگی بشم در پهنای بیابان سالها باشم و باشم و باشم …..
شرف داره تا انسانی باشم بدون انسانیت……
حس میکنم دارم انسانیتم (یگانه اصل زندگیم ) داره از دست میره و کاری نمیتونم کنم
سعدی گفت : من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود(راست میگفت شیخ)
چرا انسان باشم ولی انسانیت رو نبینم؟
هر گوشه …
هر لحظه ….
هر لحظه …..
انسانیت می میره و زندگی زشت تر میشه
من هم زشت تر از زشت…..

پاسخ دهید