لحظه ای گذشت

لحظه ای دیگر هم گذشت
لحظه ای به طول یک سال
لحظه ای که دیگر تکرار نمی شود
از عمق تاریکی شروع و به اوج روشنایی رسید
چه زیبا معنا بخشیدی به من
“من” را نیست کردی همه “تو” شدم
سال نو مبارک
سالی که از پارک ساعی شروع شد و در میان مه توچال تمام !
چه زیبا بود تمامش
حتی خوابو خیالش

2 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

  1. لحظه ها میگذرند تا دریابم می جاودان شدنم را از دستان مهربان تو باید بنوشم بیاور می را در رهگذر لحظه ها تا زودتر از زمانه جاودانه ام کنی

    ممنون برای مهربانیت

پاسخ دهید