عاشقی

عاشقی یعنی ایست زمان تو چشمامون

عاشقی یعنی نیاد زمان خداحافظی

عاشقی یعنی وایییی جابر سرباز شد …..

عاشقی یعنی روزانه دادن دفترچه به یار

عاشقی یعنی سرباز جابر…. اومده تهران کچل شده

عاشقی یعنی بوسه کاکائویی

عاشقی یعنی چشات

عاشقی یعنی دنبال باجه تلفن کد 0341

عاشقی یعنی سربازی و  sms بازی تو پادگان

عاشقی……

عاشقی یعنی مریم من…..

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

 1. تنها

  تک واژه های ترانه های من

  حرف می زنند،

  تنها صدای تو!

  ،

  تنهایی سکوت،

  گرچه ماتم است،

  تنها به پای تو!

  ،

پاسخ دهید