سرنوشت من

از ادم تا انسان شدن

من در افق ایستاده بودم

بر بلند ترین قله هستی

در جایی امن در رویاهایم

زمین در زیر پاهایم

 

تنها یک احساس غریب

یک حادثه یا یک فریب شاید

سر نوشت مرا اینچنین رقم زد

سرنوشتم با تو و کنارتوست که رقم خورد و من می بالم به این سرنوشت چرا که تو را دوست می دارم

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

پاسخ دهید