باورم نمیشه دارم بر میگردم

خدایا..خیلی ممنونتم…خدایاازاین که مرایاری کردی که ازدایره این تکرار همیشگی ودرد آور رهایی یابم ممنونتم..
خدایاتومهربانی….خدایا توخیلی خیلی مهربانی..چون من بنده گنهکاررابازدوباره به درگاه خودت راه دادی ..
خدایا..اگه ما آدمها می دانستیم که چه خدایای مهربانی داریم هیچ وقت خودرابه گناه آلوده نمی کردیم..اگه ما می دانستیم که خدا چه قدربزرگ وبخشنده است هرگزبه کس دیگرجزاو رجوع نمی کردیم وهرگزحاضرنمی شدیم که حتی برای لحظه ایی اوراازخودمان ناراحت کنیم وبه رنجانیم..
خدایا..من خیلی خوشحالم که توانستم دیدم رانسبت به زندگی .هرآنچه که اطرافم هست عوض کنم..
خدایامن اکنون فهمیدم که این تکراربه ظاهررنج آوروکسل کننده چه قدر شیرین ودوست داشتی است…
خدایا من تازه جالا فهمیدم که که زندگی با همه سختی هایش چه قدرزیباست…
خدایا من همه این ها را مدیون تو هستم…خدایا من هرچه دارم همه ازسر لطف توست.من که به خودی خود ارزش .مقامی ندارم.ارزش ومقام من به خاطر بندگی توست..
خدایا..بازهم می گویم که ازت ممنونم…
خدایا خیلی مهربانی…خدایا این را بدان که همیشه دوستت دارم

خدایا باورم نمیشه دارم بر میگردم

3 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

  1. من الان تو اون گذشته رنجور توام…خیلی سخته ک یه روز ب چیزی تبدیل بشی ک ازش متنفر بودی… خیلی از خودم متنفرم…بیزارم…بهترین همسر دنیارو دارم بهترین پسر دنیا رو دارم…۲۱ سالمه ولی دلم پره… کاش اونقد پول داشتم ک بتونیم فقط یه خونه داشته باشم.زندگی تو خونه ی پدر شوهرم خیلی سخته…

  2. من الان تو اون گذشته رنجور توام…خیلی سخته ک یه روز ب چیزی تبدیل بشی ک ازش متنفر بودی… خیلی از خودم متنفرم…بیزارم…بهترین همسر دنیارو دارم بهترین پسر دنیا رو دارم…۲۱ سالمه ولی دلم پره… کاش اونقد پول داشتم ک بتونیم فقط یه خونه داشته باشم.زندگی تو خونه ی پدر شوهرم خیلی سخته… تفاوت فرهنگ داره دیوونه م میکنه…هروز صب با سردرد بیدار میشم.۳ساله دارم تحمل میکنم…اینجا همه مرده ن…

پاسخ دهید