تماس با جابر

سلام
من همیشه با ایمیل زیر در دسترس هستم.
غیر از مواقعی که در حال سفر هستم ، ایمیل ها را در کمتر از 8 ساعت جواب میدم.
ایمیل من:
0cold.silence0@gmail.com