قانون مداری

سلام
از نظر من قانون مداری در هر شرایطی خوب است.
حتی اگر قانون نیز اشتباه باشد.
مهم ترین مساله که باعث میشه میلی به قانون مداری نداشته باشیم . تبعیض در عمل به قانون هست.
امروز با شخصی صحبت میکردم لفظ آشنایی همه این کار را میکنند تو هم انجام بده را گفت.
واقعا برای من سوال هست که مثلا آقای x وقتی که به قانون عمل نمیکند و این عدم عمل به قانون باعث ضایع شدن حقوق دیگران میشود در مقابل وجدان خود راضی هست؟
خود شما وقتی مثلا استفاده نادرست از منابعی داری که به امانت دست شماست شب وجدانت ناراخت نیست.
من توی ارتش خدمت میکردم. خب استفده ناصحیح از اموال دولتی مثل کاغذ و پرینتر و استفاده شخصی
عدم رعایت در مصزف آب و برق و ….
بعد همین رو تعمیم میدم اگر اون شخص فرمانده من بشه فرمانده ارتش با این خصوصیاتش اون وقت چه توقع دزدی ازش هست؟
این مثال رو زدم که گفته باشم هر چیزی آغازی داره و بی قانونی های بزرگ آغاز کوچکی دارند.
من همیشه سعی میکنم تا میتونم قوانین رو رعایت کنم.
شاید ادامه داشته باشد.

آزادی

خواستار آزادی باشی فقط کافیه ذهنت رو آزاد کنی….
آزادی رو نمی خواد محدود کنی به سیاست و حجاب و …
آزادی را همه جا طلب کنید همه جا ….
وقتی محدود میکنید آزادی رو این دیکه آزادی نیست اگر آزادی همه جا آزاد باش
پیگیر حقیقت باش تا همیشه آزاد باشی.
باید از الان شروع کرد .
ذهن که آزاد باشه همیشه ازادی حتی اگر تو کشوری باشی که آزادی معنا نداره ولی میتونی آزاد باشی.
حتی اکه توی جامعه ای باشی که دیکتاتوری مثل انگلی همه جای اون هست
از خونه و اداره و ….
ذهن را که مملو از آزادی کنی همه چی آزاد میشه …..

به همنشینی رندان سری فرود آور

که گنج‌هاست در این بی‌سری و سامانی    {حافظ}